Pri Celulózke 1374, 01001 Žilina , IČO: 36 41 7777 , IČ DPH: SK 202 1799758 , Tel: +421 910 909096, Fax: +421 41 7646321, envirea@envirea.sk

CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZABEZPEČÍME PLNENIE POVINNOSTÍ PLYNÚCICH ZO ZÁKONA O ODPADOCH A O OBALOCH

 

 

...ukáže cestu ...konáme zodpovedne a
transparentne
...sme profesionáli ...myslíme na vás a vašu
budúcnosť
...informujeme o
o spôsobe zberu   o miestach zberu   
o spoločnosti

 

NAŠI ZÁKAZNÍCI:


ENVIREA ponúka služby pre:

 • Výrobcov obalov
 • Dovozcov obalov
 • Dovozcov tovarov balených v obaloch
 • Baličov
 • Plničov
 • Výrobcov a dovozcov komodít

POZNÁTE SVOJE POVINNOSTI ?

 • Registrovať sa do zoznamu povinných osôb
 • Realizovať platby do Recyklačného fondu
 • Plniť záväzné limity recyklácie v zmysle nariadenia vlády SR
 • Vypracovať plán prevencie
 • A ďalšie

Chcete vedieť viac ?

Kontaktujte nás